Čudi, rudi, Miķelīti

Čudi, rudi, Miķelīti,
Vakar kāvu sivēntiņu;
Paldies saku Miķeļam
Par to labu šņukuriņu.

Dievs dod mūsu saimniecei

Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.

Nevienam tādas bites

Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.

Lai pušķoja, ko pušķoja

Lai pušķoja, ko pušķoja, Cūku kūtis jāpušķo: Citu gadu šādu laiku Sivēntiņu vajadzēs.