Bite, bite, mērga, mērga

Bite, bite, mērga, mērga
Ar dunduru strīdējās;
Dunduram zaļi svārki,
Bitei vaska vilnānīte.

Sanēdama bite skrēja

Sanēdama bite skrēja Sava kunga tīrumos, Dziedādama ielaidās Cita kunga daļiņā.

Bite, bite, mērga, mērga

Bite, bite, mērga, mērga Ar dunduru strīdējās; Dunduram zaļi svārki, Bitei vaska vilnānīte.

Ko, bitite, tu dziedāji

Ko, bitite, tu dziedāji, Tev bij maza dvēselite; Lai dziedaja dunduritis, Tas māceja trīcināt. Tas māceja trīcināt Pa ozola pazarēm.

Bites māte man jautaja

Bites māte man jautaja, Ko dar' veci dravenieki? Kapli pina, tropu raksta, Saulitē sēdedami.