Bite, bite, mērga, mērga

Bite, bite, mērga, mērga
Ar dunduru strīdējās;
Dunduram zaļi svārki,
Bitei vaska vilnānīte.

Rūci, rūci, dundurīti

Rūci, rūci, dundurīti - Kur tas rūca, kur nerūca. Voi tas rūca cinītī, Voi ozola saknītē?

Ko, bitīte, tu dziedāji

Ko, bitīte, tu dziedāji, Tev bij' maza dvēselīte? Lai dzied meža dundurītis, Tam halstiņš tālu skan.

Ko, bitite, tu dziedāji

Ko, bitite, tu dziedāji, Tev bij maza dvēselite; Lai dziedaja dunduritis, Tas māceja trīcināt. Tas māceja trīcināt Pa ozola pazarēm.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.