Josta

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem:
Jānīts man palīdzēja
Raibas govis paganīt.

Man nokrita raiba josta, Sila malu staigājot; Vai, bitīte, neredzēji, Saldus ziedus meklēdama?
Ne kauns bija bāliņam, Zelta jostiņ' apjožot: Trijas bites ozolā, Seši vaska gabaliņi.
Ak tu, sila vāverīte, Kam traucēji kumeliņu: Man izgaisa ūdra josta, Skaista cauņu cepurīte.
Skrien, bitīti, kur skriedama, Skrien manā dravītē: Man dravīte dzelzīm kalta, Sidrabiņa jost' apjozta.
Silā eimu, silā teku, Silā man lieli prieki: Silā manim zelta josta, Silā vasku ritenits.