Kukaiņi

Kukaini, ragaini

Kukaini, ragaini,
Tev grezni svārki,
Ne tādi kungam,
Ne ķēniņam.

Zirneklītis tīklu auda

Zirneklītis tīklu auda
No smildziņas uz smildziņu;
Piesargies, mušu māte,
Tev bērniņi jāaudzē!

Visas pļavas aiz upītes

Visas pļavas aiz upītes
Pilnas zīda pavedienu:
Zirneklītis sagšas auda
Mušiņām , māsiņām.

Es sajūdzu sisentiņu

Es sajūdzu sisentiņu
Vieglos puķu ratinos;
Rīgā man saule lēca,
Vāczemē norietēja.

Ar mušiņu arti gāju

Ar mušiņu arti gāju,
Smilgā cirtu lemestiņu.
Kāds lopiņis man aramis,
Kāda koka lemestiņa?

Ar mušiņu arti gāju, Smilgā cirtu lemestiņu. Kāds lopiņis man aramis, Kāda koka lemestiņa?
Eita, ļaudis, skataities, Kādu koku upe nes: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm. Dravinieka līgaviņa
Jānīts manu vainadziņu Koku galā vicināja; Es Jānīša kumeliņu Ērkšķu krūmu dancināju.
Visu mežu izstaigāju, Tāda koka nedabūju: Dzelža saknes, vara zari, Zelta riesti pumpurīši
Visas manas ceļa malas Laimes koku pieaugušas: No bērziņa jēriņš dzima, No apsītes kazuliņš.