Māra

Dieva dēls ganos gāja

Dieva dēls ganos gāja,
Zelta rīkste rociņā;
Svēta Māra pavadīja
Ar sudraba slauktuvīti.

Grib Dieviņš šo zemīti

Grib Dieviņš šo zemīti
Ar ūdeni slīcināt;
Mīļā Māra Dievu lūdza,
Ap galviņu glāstīdama.

Tu, Māriņa, viegla sieva

Tu, Māriņa, viegla sieva,
Dod man savu vieglumiņu;
Tu, Dieviņ, bagāts vīrs,
Dod man savu bagātību!