Sīrenieki, medinieki

Sīrenieki, medinieki,
Saņemiet to bitīti:
Tā bitīte kalnus kāpa
Ziedainām kājiņām.

Vāverīte trakšķināja

Vāverīte trakšķināja Ar meitām rnaltuvē; leraudzīj'si medinieku, Skrien pa logu siliņā.

Medinieka meita biju

Medinieka meita biju, Dravinieka ļaudaviņa: Diezgan bija vaska cimdu I caunotu kažociņu.

Vāverīte, kuplastīte

Vāverīte, kuplastīte, Ar meitām dancot gāja, Ar puišiem vien negāja, Kam tie auga medinieki.

Sēju platu kviešu druvu

Sēju platu kviešu druvu Pie ezera kalniņā; Ezers lejā līgojās, Kviešu druva kalniņā.