Pavasaris

Pavasari ievas zieda

Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem;
Jāņu nakti gunis dega
Pa visām sētiņām.

Projām gāja zili ledi

Projām gāja zili ledi,
Nu būs zelta vasariņa;
Būs ievām balti ziedi,
Būs kokiem zaļas lapas.

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar
Izdzen gani tīrumā.
Gani stāv kalniņā,
Lopi mauj lejiņā.

Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.