Pavasari, pavasari

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

Nāk rudenis, pavasaris

Nāk rudenis, pavasaris, Nāk meitàm bēdu laiks: Rudens jēma vaiņadziņu, Pavasaris gredzentiņu.

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.

Lai man tika, kas man tika

Lai man tika, kas man tika, Pavasaris vien man tika: Kumeļam zaļa zāle, Man tàs ciema dzeltenites.

Putra, putra, karašìnas

Putra, putra, karašìnas Badu dara sētiņâ: Kad atnāca pavasaris, Balta kule mugurâ.