Pīle dzina savus bērnus

Pīle dzina savus bērnus
Agri maizi nopelnīt.
Citi putni, tie nedzina,
Tie baroja ligzdiņā.

Visi putni dziedāt dzied

Visi putni dziedāt dzied, Vabulīte dūcin dūc, Vabulīte dūcin dūc, Tā dziedat nemācēja.

Visi putni priecājāsi

Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.

Simtiņš aiz kalna

Simtiņš aiz kalna Sīkaju putnu Norēja vēzīti Upītes malā.

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.