Uguns

Uguns puisi, Jāņa nakti

Uguns puisi, Jāņa nakti
Dedzin’ gaišu uguntiņu:
Es tev došu raibus cimdus,
Izrakstītu nēzdodziņu.

Kuries, mana uguntiņa

Kuries, mana uguntiņa,
Kad es labs kūrējiņš;
Ne uguns nekuras,
Kad nav laba kūrējiņa.

Kas tur kūra uguntiņu Viņā upes maliņā? Jānīts kūra uguntiņu, Pēterīti kaitināja.
Pošaties, Jāņa bērni, Sagaidiet Jāņa dienu: Jāņa diena spodra nāca, Ugunīs mirdzēdama.
Gaiša, gaiša uguns deg Tumšajā kaktiņā: Tur Laimiņa mūžu raksta Mazajam bērniņam.
Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.
Es iekūru jāņuguni Pašā kalna galiņā, Lai redzēja Jāņa bērni, Lai tie nāca sētiņā.