Uguns

Kas vizēja, kas mirdzēja

Kas vizēja, kas mirdzēja
Viņā lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.

Sūtīt sūta meža bite

Sūtīt sūta meža bite
Lauku bitei grāmatiņu,
Lai ziediņu tā neņēma
Degošā siliņā.

Dūmi kūp, sili deg

Dūmi kūp, sili deg,
Bite tek raudadama;
Niraud gauži tu, bitite,
Neba tavi nami deg.

Dūmi kūp meži deg

Dūmi kūp meži deg,
Kas tos mežus dedzinaja?
Bitit mežus dedzinaja,
Klajumiņu gribedama.