Upes

Ai, upīte, olainīte

Ai, upīte, olainīte,
Tavu daiļu līkumiņu:
Citā sēju miežus, rudzus,
Citā stādu apentiņus.

Upe, upe, meita, meita

Upe, upe, meita, meita –
Abas vienu daiļumiņu:
Tek upīte riņķodama,
Iet meitiņa dziedādama.

Kas kait Rīgas meitiņām

Kas kait Rīgas meitiņām
Raibus cimdus neadīt?
Gauja vērpa dzīpariņus,
Daugaviņa šķeterēja.

Strauja, strauja upe tek

Strauja, strauja upe tek
Gar bāliņa namdurvīm:
Ne tur var laivu laist,
Ne kumeļu dzirdināt.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot
Gaujas līču malīnā:
Baltu vilku mugurā,
Mellu mērcu ūdenē.

Uz Ventiņas laba dzīve

Uz Ventiņas laba dzīve,
Tur migliņa ilgi stāv:
Var miedziņu izgulēt,
Var darbiņu padarīt.