Upes

Ozoliņi, zemzarīti

Ozoliņi, zemzarīti,
Kam tu augi lejiņā?
Upē tavas zīles bira,
Garām jāja dravenieki.

Bišu tēvs gauži raud

Bišu tēvs gauži raud
Raud Gaujiņas maliņā:
Gauj’ aiznesa to ozolu,
Kurā spiedz bišu bērni.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm:
Brīžam lauza sīku ledu,
Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm
Ozols gāja līgodams,
Bitit’ gāja raudadama.

Kas kaiš man nedzīvot

Kas kaiš man nedzīvot
Gaujas kalna galiņā?
Pati Gauja man arama,
Gaujas kalni ecējami.