Zivis

Es šķitos gudris būt

Es šķitos gudris būt,
Līdakām jumtu jūmu;
Saskrien vārnas, žagatiņas,
Noēd manu nama jumtu.

Līdaciņa velējās

Līdaciņa velējās
Zaļas niedras galiņā:
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.

Lasis meta maigu mirgu

Lasis meta maigu mirgu,
Kad es dzēru Vastlāvos;
Nemet, lasi, maigu mirgu,
Rīt tu būsi iedzirknī.

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ,
Tu man maizes arājiņa;
Tu, plekstīt, platspārniņ,
Tu man naudas kalējiņa.

Panāksnieki zivis prasa

Panāksnieki zivis prasa,
Kur man bija zivis ņemt?
Mūs` upē tādas zivis –
Četras kājas, balts vēders.

Ai, menciņa, zeltspārnīte, Nāc ar mani spēlēties; Es tev došu kumosiņu Zīda šņores galiņā.
Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.
Lasis meta maigu mirgu, Kad es dzēru Vastlāvos; Nemet, lasi, maigu mirgu, Rīt tu būsi
Panāksnieki zivis prasa, Kur man bija zivis ņemt? Mūs` upē tādas zivis - Četras kājas,
Upe tek skanēdama Sīkajām podziņām; Eit', brālīši, atnesat, Mazajai māsiņai.