Zivis

Es šķitos gudris būt

Es šķitos gudris būt,
Līdakām jumtu jūmu;
Saskrien vārnas, žagatiņas,
Noēd manu nama jumtu.

Līdaciņa velējās

Līdaciņa velējās
Zaļas niedras galiņā:
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.

Lasis meta maigu mirgu

Lasis meta maigu mirgu,
Kad es dzēru Vastlāvos;
Nemet, lasi, maigu mirgu,
Rīt tu būsi iedzirknī.

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ

Tu, siļķīt, sīkzivtiņ,
Tu man maizes arājiņa;
Tu, plekstīt, platspārniņ,
Tu man naudas kalējiņa.

Panāksnieki zivis prasa

Panāksnieki zivis prasa,
Kur man bija zivis ņemt?
Mūs` upē tādas zivis –
Četras kājas, balts vēders.