Visi putni dziedāt dzied, Vabulīte dūcin dūc, Vabulīte dūcin dūc, Tā dziedat nemācēja.
Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.
Simtiņš aiz kalna Sīkaju putnu Norēja vēzīti Upītes malā.
Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.
Uz akmeņa liepa auga Pazeltītu virsotnīti. Pilni zari sīku putnu, Strazdiņš sēd virsotnē.