Ne es pati nezināju

Ne es pati nezināju,
Tautiets doru dējējiņis:
Visas puru pamalītes
Droztajāmi skaidiņām.

Kadēļ man līkas kājas

Kadēļ man līkas kājas, Kadēļ kupris mugurā? Līkas kājas, kokā kāpu, Kupris, dzeini ritinaju.

Trīskārt bite riņķi grieza

Trīskārt bite riņķi grieza Apkārt manu augumiņu: Redzēj mani daiļu vīru, Daiļu doru dējējiņu.

Gauži bites noraudāja

Gauži bites noraudāja Vecajā dravenieka: Vecajam dravniekam Izrakstīti dravējumi.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.