Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.
Ceļaties kājiņās, Veci bišu bitenieki: Nu dziedāja jūras gaiļi, Nu ezera gaigaliņas.
Cekulainu vistu kāvu Mārtenīšu vakarā, Lai aug manim raibas govis Kā vistiņas cekuliņš.
Tiku, taku, vist` ar gaili, Kur mēs abi ķēpāsim? Dziļa ziema, īsas kājas, Nevar graudus
Lapsu māte brīnījās, Ka zaķim brūni svārki. Kas tev daļas, vistu zagle, Ka var puisis