Līdzīgas Tautas Dziesmas
Visu gadu dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama; Kad atnāca Jāņu diena, Nu dziesmiņas jāizdzied.
Meitas Jāni daudzināja Jau vakar, aizvakar; Puiši, šķelmi, nedaudzina Ne Jānīša vakarā.
Kādu dziesmu dziedāsim Ziemassvētku vakarā? - Pīrāgam, nabagam, Abi gali apdeguši.
Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.