Jāņa diena, Jāņa diena

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

Es to savu rīta māli

Es to savu rīta māli Ar dziesmām sadziedāju, Lai nesaka citi ļaudis,- Darba dēļ noskumusi.

Bitīt’ bija čakla sieva

Bitīt' bija čakla sieva, Liela darba darītāja: Pilnu stropu tā pienesa Zelta vaska rituļiem.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.

Jauni puiši, jaunas meitas

Jauni puiši, jaunas meitas, Nav vairs tālu Jāņa diena: Šī dieniņa, rītdieniņa, Parīt pati Jāņa diena.