Jāņa diena, Jāņa diena

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

Visu gadu dziesmas krāju

Visu gadu dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama; Kad atnāca Jāņu diena, Nu dziesmiņas jāizdzied.

Meitas Jāni daudzināja

Meitas Jāni daudzināja Jau vakar, aizvakar; Puiši, šķelmi, nedaudzina Ne Jānīša vakarā.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.

Bitīt’ bija čakla sieva

Bitīt' bija čakla sieva, Liela darba darītāja: Pilnu stropu tā pienesa Zelta vaska rituļiem.