Darbs

Uz Ventiņas laba dzīve

Uz Ventiņas laba dzīve,
Tur migliņa ilgi stāv:
Var miedziņu izgulēt,
Var darbiņu padarīt.

Jāņa diena, Jāņa diena

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Es redzēju ganīdama, Skudre vilka dzīpariņu Vai skudrīte sagšas auda, Vai locīja ielociņus?
Skudra man iekoda Kreisāji gurnā, Pārgāju mājā, Pateicu tēvam Tēvs man šūdina Tērauda bikses.
Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.
Ar bititi es aparu Visus tēva tīrumiņus, Ar skudriņu mellaciti Visus līdzi noeceju.
Lapsa, lapsa, tev būs vaina, Kam siliņu dedzināji: Skudriņai sadeguši Div' sudraba gredzentiņi.