Es redzēju ganīdama

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpariņu
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?

Skudra man iekoda

Skudra man iekoda Kreisāji gurnā, Pārgāju mājā, Pateicu tēvam Tēvs man šūdina Tērauda bikses.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.

Ar bititi es aparu

Ar bititi es aparu Visus tēva tīrumiņus, Ar skudriņu mellaciti Visus līdzi noeceju.

Lapsa, lapsa, tev būs vaina

Lapsa, lapsa, tev būs vaina, Kam siliņu dedzināji: Skudriņai sadeguši Div' sudraba gredzentiņi.