Es redzēju ganīdama

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpariņu
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?

Lapsa, lapsa, tev būs vaina

Lapsa, lapsa, tev būs vaina, Kam siliņu dedzināji: Skudriņai sadeguši Div' sudraba gredzentiņi.

Ar bititi es aparu

Ar bititi es aparu Visus tēva tīrumiņus, Ar skudriņu mellaciti Visus līdzi noeceju.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.

Odiņš kūla masaliņu

Odiņš kūla masaliņu, Pie kociņa piesiedams. - Apdomā, grēcenieks, Cik tā visa nesēiiņa.