Līdzīgas Tautas Dziesmas
Skudra man iekoda Kreisāji gurnā, Pārgāju mājā, Pateicu tēvam Tēvs man šūdina Tērauda bikses.
Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.
Ar bititi es aparu Visus tēva tīrumiņus, Ar skudriņu mellaciti Visus līdzi noeceju.
Lapsa, lapsa, tev būs vaina, Kam siliņu dedzināji: Skudriņai sadeguši Div' sudraba gredzentiņi.