Ziemassvētki sabraukuši Rakstītām kamanām; Zirņi, pupas, rācenīši Ziemassvētku kamanās.
Ziemassvētki, Ziemassvētki, Ko jūs labu atnesāt? Cūkas ausi, kūķu katlu, Cūkas desu ritulīti.
Ziemassvētki atbrauca Pa rudzu lauku, Zālīti mīdami, Asniņus celdami.
Eit' projām, Ziemassvētki, Ar visām karašām, Es gaidīšu Lieldieniņas Ar zaļo rudzzālīti.
Vai lielie Ziemassvētki, Pastaliņu plēsējiņi: Pieci pāri jau noplēsu, Vēl kurpītes iznesāju.