Man pakāra bāleliņi

Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes.

Lieldienai vaicāju

Lieldienai vaicāju, Kur kārt šūpoles? Avota kalnā, Sudraba stabā.

Es neiešu ne ar vienu

Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.

Es ko atradu

Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.

Lieldienu vaicāju

Lieldienu vaicāju, Kur kārsim šūpoles? - Augstajā kalnā, Lielceļa malā.