Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.
Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.
Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.
Lieldienai vaicāju, Kur kārt šūpoles? Avota kalnā, Sudraba stabā.
Lieldienu vaicāju, Kur kārsim šūpoles? - Augstajā kalnā, Lielceļa malā.