Man pakāra bāleliņi

Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes.


Citas Tautas Dziesmas
Lieldienai vaicāju

Lieldienai vaicāju, Kur kārt šūpoles? Avota kalnā, Sudraba stabā.

Es neiešu ne ar vienu

Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.

Es ko atradu

Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.

Lieldienu vaicāju

Lieldienu vaicāju, Kur kārsim šūpoles? - Augstajā kalnā, Lielceļa malā.