Lieldienu vaicāju

Lieldienu vaicāju,
Kur kārsim šūpoles?
– Augstajā kalnā,
Lielceļa malā.

Man pakāra bāleliņi

Man pakāra bāleliņi Vizulīšu šūpolītes; Skan podziņas, skan zīlītes, Skan vizuļu šūpolītes.

Lieldienai vaicāju

Lieldienai vaicāju, Kur kārt šūpoles? Avota kalnā, Sudraba stabā.

Es neiešu ne ar vienu

Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.

Es ko atradu

Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.