Apcirkņi

Jumīšam klēti taisu

Jumīšam klēti taisu
Deviņiem apcirkņiem,
Ka varēja ielīgot
Deviņām galviņām.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.
Jumim cepu gardu rausi No trijām labībām: No miežiem, no rudziem, No baltiem pūrīšiem.
Kur, Jumīti, glabājies Šādu garu vasariņu? - Klētiņā, aizdurvē, Jaunu meitu pūriņā.
Eita visi nu uz lauka Jumi ķert tīrumā: Kas saķers rudzu Jumi, Tam būs laime
Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.