Jumīšam klēti taisu

Jumīšam klēti taisu
Deviņiem apcirkņiem,
Ka varēja ielīgot
Deviņām galviņām.

Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.

Jumim cepu gardu rausi

Jumim cepu gardu rausi No trijām labībām: No miežiem, no rudziem, No baltiem pūrīšiem.

Kur, Jumīti, glabājies

Kur, Jumīti, glabājies Šādu garu vasariņu? - Klētiņā, aizdurvē, Jaunu meitu pūriņā.

Eita visi nu uz lauka

Eita visi nu uz lauka Jumi ķert tīrumā: Kas saķers rudzu Jumi, Tam būs laime citu gadu.