Azote

Es savai māmiņai

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē;
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kariet manu vainadziņu, Kur actiņas neredzēja; Acs redzēja, sirds sāpēja, Galvā likti nedrīkstēju.
Bāliņ, tavu drošu sirdi, Tavu gudru padomiņu: Dziedādamis nosalaidi No smuidrā ozoliņa.
Līdzat, meitas, man dziedāt, Es ievešu puķītēs: Viena puķe, trīs lapiņas, Trejdeviņi ziedi zied.
Sudrabiņa grožus viju, Zeltā kalu kamaniņas, Lai brauc mana līgaviņa, Kā puķīte ziedēdama.