Es savai māmiņai

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē;
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi, Iešu tālu tautiņās; Aiz Daugavas salti vēji, Skarba ļaužu valodiņ'.

Sudrabiņa grožus viju

Sudrabiņa grožus viju, Zeltā kalu kamaniņas, Lai brauc mana līgaviņa, Kā puķīte ziedēdama.

Aizcel vārtus māmulīte

Aizcel vārtus māmulīte, Pašai bara vedējai: Kam Jumīti pametusi Pašā lauka galiņā.