Ceļš

Visas manas ceļa malas

Visas manas ceļa malas
Laimes koku pieaugušas:
No bērziņa jēriņš dzima,
No apsītes kazuliņš.

Atrod biti, pamet biti

Atrod biti, pamet biti
Diža ceļa maliņā:
Bitei rati saplīsuši,
Ziedu lāde vezumā.

Sīki putni, mazi putni

Sīki putni, mazi putni,
Kur gulēsit šo naksniņu?
Cits priedē, cits eglē,
Cits celiņa maliņā.

Plūcat, bērni, zilgalvītes

Plūcat, bērni, zilgalvītes,
Tās pirmās Jāņu zāles;
Saplūkuši zilgalvītes,
Eit’ pa ceļu dziedādami.