Tevis dēļ, straujupīte

Tevis dēļ, straujupīte,
Nenāk mani bāleliņi,
Zina tevi celiņā
Dienu nakti līgojot.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Pērkoņam visa zeme

Pērkoņam visa zeme, Man deviņi bāleliņi; Šķir, Dieviņ, lietus tūci Deviņiem gabaliem!

Trakulitis dorit’ dēja

Trakulitis dorit' dēja Liela ceļa maliņā; Gudra bitit' i ielīda Trakuliša dējumā.