Dzilna

Šim piedevu, tam piedevu

Šim piedevu, tam piedevu,
Dzilnai vien nepiedevu,
Kam tā manu dējumiņu
Ik rītiņa klaudzināja.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.
Visi koki iesmam der; Apins vien nederēja; Visi putni cepti der, Bitīt' vien nederēja.
Bērziņš mani aicināja: Nāc, meitiņa, slotu griezt! Griez zariņus, pazarītes, Negriez pašu galotnīti; Lai palika
Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.