Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.
Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.
Līdiet, tautas, bērzu birzi, Vienu daļu atstājiet, Vienu daļu atstājiet, Putniņiem uzmesties!
Visi koki iesmam der; Apins vien nederēja; Visi putni cepti der, Bitīt' vien nederēja.
Bērziņš mani aicināja: Nāc, meitiņa, slotu griezt! Griez zariņus, pazarītes, Negriez pašu galotnīti; Lai palika