Šim piedevu, tam piedevu

Šim piedevu, tam piedevu,
Dzilnai vien nepiedevu,
Kam tā manu dējumiņu
Ik rītiņa klaudzināja.

Putniņš sēd zariņā

Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.

Visi koki iesmam der

Visi koki iesmam der; Apins vien nederēja; Visi putni cepti der, Bitīt' vien nederēja.

Bērziņš mani aicināja

Bērziņš mani aicināja: Nāc, meitiņa, slotu griezt! Griez zariņus, pazarītes, Negriez pašu galotnīti; Lai palika galotnīte Vējiņam vēdināt, Vējiņam vēdināt, lasīt tālāk

Kūla mani sila dzenis

Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.