Dzīvot

Tici, Dieva līgaviņa

Tici, Dieva līgaviņa,
Ej ozola baznī cāi;
Visi ļaudis tevi teica
Bez Dieviņa dzīvojot.

Ne Jumīša rītā ņēmu

Ne Jumīša rītā ņēmu,
Ne bez saules vakarā:
Pāšā dienas vidiņā,
Lai neraudu dzīvojot.