Jānis

Jāņam zirgus nojūdzam

Jāņam zirgus nojūdzam,
Pēteram aizjūdzam;
Jāņam zirgi piekusuši,
Garu ceļu tecēdami.

Jānītim vara taure

Jānītim vara taure,
Manim dziesmu vācelīte;
Jānīts pūta vara tauri,
Es dziesmiņu nodziedāju.

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara
No līduma miezīšiem;
Pēterītis raugu lika
No trīs ošu lapiņām.

Visa laba Jāņa zāle

Visa laba Jāņa zāle,
Ko atnesa Jāņa bērni:
Jāņa māte, saņēmusi,
Izbaroja telītēm.

Aplīgoju sav` telītes

Aplīgoju sav` telītes
Pašā Jāņu vakarā,
Lai telītes lielas auga,
Lai tās deva pulka piena.

Raibas vien man telītes, Kas tās raibas izraiboja? Jāņu nakti izraiboju, Jāņu zāles lasīdama.
Jāņa māte man iedeva Raibu siera gabaliņu; Lai viņai citu gadu Raibi vien telēniņi.
Appušķoju brūnaliņu Zaļu bērzu vainadziņu, Lai pušķojas citu gadu Ar brūnām telītēm.
Aplīgoju sav` telītes Pašā Jāņu vakarā, Lai telītes lielas auga, Lai tās deva pulka piena.
Jānīts kāpa kalniņā, Zāļu nasta mugurā; Nāc, Jānīti, lejiņā, Dod manām telītēm.