Jāņa tēvs alu dara No līduma miezīšiem; Pēterītis raugu lika No trīs ošu lapiņām.
Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Visa laba Jāņa zāle, Ko atnesa Jāņa bērni: Jāņa māte, saņēmusi, Izbaroja telītēm.
Aplīgoju sav` telītes Pašā Jāņu vakarā, Lai telītes lielas auga, Lai tās deva pulka piena.