Lapa

Kļava lapa lielījās

Kļava lapa lielījās
Vīru nest pār Daugavu.
Vai tu traka, kļava lapa,
Kur tu vīru pārnesīsi!

Appušķoju Jāņu māti

Appušķoju Jāņu māti
Liepu lapu vaiņagiem,
Lai tai auga daiļas meitas
Tā kā liepas kalniņā.

Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot
Liepu lapu mežiņā!
Visapkārt liepas aug,
Vidū saule laistījās.