Lieldienas

Raibu mešu, raibu aužu

Raibu mešu, raibu aužu,
Lielas dienas gaidīdama;
Kad atnāca Liela diena,
Raibu vilku mugurā.

Kas to Lieldienu

Kas to Lieldienu
Iešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes.

Lieldienas rītā

Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villainei
Sarkanas bārkstis.