Kas to Lieldienu

Kas to Lieldienu
Iešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes.

Ap Meteni slaidi laižu

Ap Meteni slaidi laižu, Lai liniņi gari aug; Ap Lieldienu šūpojos, Lai telītes barojas.

Šūpojās, līgojās

Šūpojās, līgojās, Kas iesēda šūpulī? Linu sauja, magonīte, Tā iesēda šūpulī.

Es māsiņu vizināju

Es māsiņu vizināju Meteņdienas vakarā, Lai aug mani gari lini Ar ziliem ziediņiem.

Jumīšam kreklu devu

Jumīšam kreklu devu, Juma mātei paladziņu, Lai tas man šito gadu Garus linus audzināja.