Liepiņa

Stādīju liepiņu

Stādīju liepiņu
Plāniņa vidū,
Lai mana pādīte
Kā liepa auga.

Zem ozola nestāvēju

Zem ozola nestāvēju –
Zem ozola liela rasa;
Zem liepiņas pastāvēju
Kā zem mātes villainītes,