Tev, liepiņa, platas lapas

Tev, liepiņa, platas lapas,
Apsedz mani lietiņā,
Lai man kājas nesamirka,
Augu dienu bradājot.

Stādīju liepiņu

Stādīju liepiņu Plāniņa vidū, Lai mana pādīte Kā liepa auga.

Tev, liepiņa, platas lapas

Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani migliņā, Lai migliņa nesabira Manā zīļu vainagā.

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas viducī: Bitīt' taisa saldu medu Mazajam bērniņam.

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas dobumā: Bitīt' pina zelta kronu Mazajai māsiņai.