Stādīju liepiņu Plāniņa vidū, Lai mana pādīte Kā liepa auga.
Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani migliņā, Lai migliņa nesabira Manā zīļu vainagā.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas viducī: Bitīt' taisa saldu medu Mazajam bērniņam.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas dobumā: Bitīt' pina zelta kronu Mazajai māsiņai.
Zem ozola nestāvēju - Zem ozola liela rasa; Zem liepiņas pastāvēju Kā zem mātes villainītes,