Lietus

Ar Saulīti lietus lija

Ar Saulīti lietus lija:
Saules meitas kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Tam paņēma līgaviņu.

Lietiņš lija , rasināja

Lietiņš lija , rasināja,
Slapin` manu līgaviņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedzu savu līgaviņu.

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija
Ziemassvētku vakarā:
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu risināja.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Sniedziņš sniga, putināja, Aiz galdiņa kupeniņa; Tā nebija kupeniņa, Tā brālīša līgaviņa.
Sniega māte, Sniega māte, Purin' savas villainītes, Lai nāk sniegi virs zemītes, Lai bāliņi mežā
Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš
Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.