Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam tam bij grūti:
Lietus lija, sniedziņš sniga,
Ganiņš lauka galiņā.

Sniedziņš sniga, putināja

Sniedziņš sniga, putināja, Aiz galdiņa kupeniņa; Tā nebija kupeniņa, Tā brālīša līgaviņa.

Sniega māte, Sniega māte

Sniega māte, Sniega māte, Purin' savas villainītes, Lai nāk sniegi virs zemītes, Lai bāliņi mežā brauc.

Sniegi, vēji putināja

Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.

Jānīts gāja rudzu lauku

Jānīts gāja rudzu lauku Ar pelēku mētelīti; Lai zied mana rudzu druva Pelēkiem ziediņiem.