Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Ganiņam tam bij grūti:
Lietus lija, sniedziņš sniga,
Ganiņš lauka galiņā.

Sniegi, vēji putināja

Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš lauka galiņā.

Ko tie mūsu gani gana

Ko tie mūsu gani gana Liela lauka galiņā?- Brūnas govis, baltas aitas, Lepni paši ganītāji.

Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš - vagu ravētājs, Cūkām zāļu kapātājs; lasīt tālāk