Menca

Kur, vilciņi, cencerēsi

Kur, vilciņi, cencerēsi,
Kaulu pieši kājiņās?
– Uz jūriņu, uz jūriņu
Mencu kaulus kripšķināt.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ai, menciņa, zeltspārnīte, Nāc ar mani spēlēties; Es tev došu kumosiņu Zīda šņores galiņā.
Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.
Lasis meta maigu mirgu, Kad es dzēru Vastlāvos; Nemet, lasi, maigu mirgu, Rīt tu būsi
Panāksnieki zivis prasa, Kur man bija zivis ņemt? Mūs` upē tādas zivis - Četras kājas,
Ķīsis brauca pa Daugavu Rakstītām kamanām. Kas to ķīsi nepazina, Cerēj' kādu muižnieciņu.