Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.
Lasis meta maigu mirgu, Kad es dzēru Vastlāvos; Nemet, lasi, maigu mirgu, Rīt tu būsi
Panāksnieki zivis prasa, Kur man bija zivis ņemt? Mūs` upē tādas zivis - Četras kājas,
Ķīsis brauca pa Daugavu Rakstītām kamanām. Kas to ķīsi nepazina, Cerēj' kādu muižnieciņu.
Ķīsīts brauca pa ezeru Rakstītām kamanām; Asarim, kučurim, Vara pīcka rociņā.