Ogas

Vidū jūras uz akmeņa

Vidū jūras uz akmeņa –
Tur sarkanas ogas aug;
Tur Saulīte raudājusi,
Tur birušas asariņas.

Aiz upītes augsti kalni

Aiz upītes augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug:
Tur Saulīte noiedama
Ik vakarus gauži raud.

Vakardien man palika

Vakardien man palika
Trīs darbiņi nedarīti:
Jūras ogas nelasītas,
Gaisā zvaigznes neskaitītas.