Ogas, ogas, rieksti, rieksti

Ogas, ogas, rieksti, rieksti
Mana brāļa birzītē.
Gan es pati nolasīšu,
Brāļa govis ganīdama.

Vidū jūras uz akmeņa

Vidū jūras uz akmeņa - Tur sarkanas ogas aug; Tur Saulīte raudājusi, Tur birušas asariņas.

Aiz upītes augsti kalni

Aiz upītes augsti kalni, Tur sarkanas ogas aug: Tur Saulīte noiedama Ik vakarus gauži raud.

Vakardien man palika

Vakardien man palika Trīs darbiņi nedarīti: Jūras ogas nelasītas, Gaisā zvaigznes neskaitītas.

Jānīšam sieru sēju

Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.