Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.
Vidū jūras uz akmeņa - Tur sarkanas ogas aug; Tur Saulīte raudājusi, Tur birušas asariņas.
Aiz upītes augsti kalni, Tur sarkanas ogas aug: Tur Saulīte noiedama Ik vakarus gauži raud.
Rītā govis ganidama, Aplīgoju ozoliņu: Vakarā sadzīdama, Redzu bites ielienot.
Vakardien man palika Trīs darbiņi nedarīti: Jūras ogas nelasītas, Gaisā zvaigznes neskaitītas.