Ogas, ogas, rieksti, rieksti

Ogas, ogas, rieksti, rieksti
Mana brāļa birzītē.
Gan es pati nolasīšu,
Brāļa govis ganīdama.

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu Deviņiem cekuliem, Lai aug man govis, vērši Deviņām kārtiņām.

Neba maize pati nāca

Neba maize pati nāca Mana brāļa sētiņā; Es aiznesu brokastiņu, Jau sirmīši nosvīduši.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Vilciņš mans tēva brālis

Vilciņš mans tēva brālis, Lapsiņ' mana mātes māsa. Uz vilciņu: urjaja! Uz lapsiņu: cacaca!