Pīles

Ai, ļautiņi, ko darīšu

Ai, ļautiņi, ko darīšu,
Man astoņi pīlēniņi.
Nāk ziemiņa, ledutiņš –
Kur pīlītes mazgāsies?

Visi putni dziedāt dzied, Vabulīte dūcin dūc, Vabulīte dūcin dūc, Tā dziedat nemācēja.
Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.
Simtiņš aiz kalna Sīkaju putnu Norēja vēzīti Upītes malā.
Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.
Es šķitos gudris būt, Līdakām jumtu jūmu; Saskrien vārnas, žagatiņas, Noēd manu nama jumtu.