Pils

Daugaviņa lielījās

Daugaviņa lielījās
Rīgas pili neredzēt;
Tek pa labi, tek pa kreisi,
Rīga krasta maliņā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kaut man būtu tā naudiņa, Kas guļ jūras dibenā, Es nopirktu Rīgas pili Ar visiem
Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.
Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.