Kaut man būtu tā naudiņa

Kaut man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiem namniekiem.

Daugaviņa lielījās

Daugaviņa lielījās Rīgas pili neredzēt; Tek pa labi, tek pa kreisi, Rīga krasta maliņā.

Tec, laiviņ, dej, laiviņ

Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.

Balta zied ābelīte

Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.

Jūra krāca, jūra brēca

Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.