Putas

Es izbraucu jūriņā

Es izbraucu jūriņā
Ar ziemeli spēlēties;
Ziemeļam baltas putas,
Man jo baltas zēģelītes.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Maza mana līgaviņa Par visāmi sieviņām; Balta mana zēģelīte Par visāmi zēģelēm.
Ai, zaļā līdaciņa, Nāc ar mani spēlēties: Tu dziļā jūriņā, Es - ozola laiviņā.
Kas kait man nedzīvot Pie jūriņas maliņā: Jūra pati man arama, Jūras kalni ecējami, Jūra