Es izbraucu jūriņā

Es izbraucu jūriņā
Ar ziemeli spēlēties;
Ziemeļam baltas putas,
Man jo baltas zēģelītes.

Maza mana līgaviņa

Maza mana līgaviņa Par visāmi sieviņām; Balta mana zēģelīte Par visāmi zēģelēm.

Ai, zaļā līdaciņa

Ai, zaļā līdaciņa, Nāc ar mani spēlēties: Tu dziļā jūriņā, Es - ozola laiviņā.

Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot Pie jūriņas maliņā: Jūra pati man arama, Jūras kalni ecējami, Jūra man zeltu nesa, Jūras kalni lasīt tālāk

Es redzēju jūriņā

Es redzēju jūriņā Uz akmeņa uguntiņu: Tur žāvēja jūras māte Savu zeltu, sudrabiņu.